Generator FIFO evidencije

Ovaj zasad besplatni beta servis vam pomaže pri generiranju FIFO evidencije na temelju liste vaših transakcija.

Porezna uprava Republike Hrvatske investitore koji ostvare dohodak od kapitala obvezuje da vode FIFO evidenciju transakcija (čl. 70 st. 5 Zakona o porezu na dohodak). To uključuje i sve korisnike kriptovaluta. No, dok je kod dionica ta evidencija jednostavna, kod kriptovaluta zna biti izuzetno složena, budući da mora popratiti cijeli put svakog iznosa kriptovaluta od kupovine, kroz eventualnu razmjenu u druge kriptovalute, do prodaje natrag u fiat valutu. Stoga je FIFO evidenciju za kriptovalute u kojoj ima više od nekoliko transakcija izuzetno teško napraviti ručno.


FAQ

Što je FIFO evidencija?

FIFO (first in, first out) evidencija je lista transakcija koja prati svaku kupovinu i prodaju kapitalne imovine, te količinu kapitalne imovine koja je prodana. Ako kupite 1 BTC 1.1., pa još 2 BTC 2.1., FIFO princip propisuje da se prvo prodaje onih 1 BTC. Ukoliko su prošle 2 godine od datuma kupovine, na profit se ne obračunava porez.

Iako je kod dionica FIFO evidencija relativno jednostavna, kod kriptovaluta je količina u kupovnoj transakciji rijetko jednaka količini u prodajnoj transakciji, redovno je riječ o većem broju transakcija nego kod dionica, a također je uobičajeno mijenjati jednu vrstu kriptovalute u drugu prije prodaje (npr. BTC u USDT pa u ETH prije konačne prodaje u EUR).

Na primjer, ako je ranije navedenih 1 BTC iz prve transakcije odmah pretvoreno u 1 ETH, a sada se prodaje 1 BTC, računat će se da se prodaje 1 od 2 BTC kupljenih 2.1., po 50% nabavne cijene plaćene 2.1. Naime, nije moguće prodati BTC iz transakcije 1.1. budući da je taj BTC pretvoren u ETH. Također nije moguće računati punu nabavnu cijenu od 2.1. budući da je prodana samo polovica iznosa.

Porezna uprava je FIFO evidenciju propisala u mišljenju o poreznom tretmanu kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama od 19.3.2018.

Koji je točan format datoteke s transakcijama (s primjerom)?

CSV datoteka s transakcijama treba imati sljedećih 6 kolona: datum, opis transakcije, početni iznos, početna valuta, završni iznos, završna valuta. Opis transakcije može biti prazan i služi kako biste lakše identificirali transakciju. Datum treba biti u formatu YYYY-MM-DD i transakcije trebaju biti poredane kronološki, jer ih sustav obrađuje redom kojim su navedene. Fiat valute trebaju biti u ISO 4217 formatu (tri velika slova - npr. EUR, USD, HRK), a oznake kriptovaluta mogu biti i duže. Iznosi mogu imati decimalnu točku ili decimalni zarez, ali ne i interpunkciju za tisućice i milijune.

Primjer datoteke: primjer-transakcija.csv

Kako izgleda datoteka s FIFO evidencijom (s primjerom)?

Uz sve kolone iz ulazne datoteke, izlazna datoteka sadrži dodatne kolone s rednim brojem originalne transakcije, datumom nabave, nabavnom cijenom, nabavnom valutom, profitom i statusom. Ako nabavna i prodajna valuta nisu iste, u polju profit će biti tekst "tečaj?" kao podsjetnik da profit trebate sami izračunati prema tečaju na dan prodaje (obično se uzima srednji tečaj HNB-a na dan prodaje). Status može biti prazan, "neprodano" (za transakcije gdje je završni iznos još u walletu tj. kriptovaluti), te "oporezivo" (za transakcije koje podliježu oporezivanju).

Primjer FIFO evidencije za datoteku iz prethodnog pitanja: primjer-transakcija-FIFO.csv

Kako izračunati porez koji trebam platiti?

Za izračun poreza uzimaju se u obzir sve transakcije koje su u FIFO evidenciji označene kao oporezive. Potrebno je izračunati razliku između prodajne i nabavne cijene, svesti je na istu valutu (prema HNB tečaju ili tečaju iste veće kriptomjenjačnice na taj dan), te zbrojiti. Zbrajaju se i profit i gubitak u istom poreznom razdoblju (porezno razdoblje je od 1.1. do 31.12.), budući da je oporezivi iznos dozvoljeno umanjiti za gubitak. Na oporezivi iznos se računa porez od 10%, te prirez na tih 10% poreza ovisno o mjestu stanovanja.

Trebam li FIFO evidenciju predati uz JOPPD obrazac?

U pravilu ne. FIFO evidenciju je porezni obveznik dužan imati, te predati tek na zahtjev Porezne uprave. Kada se JOPPD obrazac predaje preko e-Porezne, nije niti moguće poslati dodatke, te se eventualno može dogoditi da vas traže dodatnu dokumentaciju (koja može, ali ne mora uključivati FIFO evidenciju) ako JOPPD obrazac predajete na šalteru.

Što ako nemam evidenciju svih transakcija?

Poželjno je (i po zakonu obvezno) imati evidenciju barem za zadnje dvije godine, budući da su kupnja i prodaja unutar tog razdoblja oporezive. Ukoliko u ulaznoj datoteci ne postoji ulazna transakcija za neku kriptovalutu, a postoji transakcija u kojoj se ta kriptovaluta prodaje, pri obradi datoteke će se automatski generirati transakcija u kojoj je ta kriptovaluta kupljena 2009. godine za 0 HRK.

Ako nemate evidenciju svih transakcija, a imate početno stanje crypto walleta, poželjno je na početak liste transakcija dodati "lažne" transakcije s datumom dvije godine prije prve transakcije gdje je ta količina kriptovaluta kupljena za 0 HRK, te ih zatim ručno obrisati iz izlaznih podataka. Imajte na umu da je točnost FIFO evidencije predane Poreznoj vaša odgovornost; ovaj servis ni na koji način ne provjerava niti garantira točnost obrađenih podataka.

Kako učitati (ili exportati) CSV datoteku ako koristim Excel?

Obje datoteke koriste zarez kao separator (delimiter), datum je oblika YYYY-MM-DD, te se koristi decimalna točka (iako će biti prihvaćen i decimalni zarez). Excel kod učitavanja datoteke uobičajeno očekuje tab umjesto zareza, te mu je to potrebno promijeniti u zarez. Detaljnije upute o tome kako učitati ili izvesti datoteku iz Excela možete naći na ovom linku.

Čekaj, imam još pitanja!

Odlično! Sva pitanja i komentari su dobrodošli u službenom Bitcointalk threadu.